Chính sách Bảo mật

Khi bạn mua một cái gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi như tên, địa chỉ của bạn và địa chỉ email.

Khi bạn duyệt cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận giao thức Internet (IP) địa chỉ máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng ta tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành.

Tiếp thị qua email & Nhắn tin Văn bản: Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó chỉ vì lý do cụ thể. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi bạn để thể hiện sự đồng ý của bạn hoặc cho bạn cơ hội từ chối.

Làm thế nào để tôi rút lại chấp thuận của tôi?

Nếu sau khi bạn tham gia, bạn thay đổi tâm trí của bạn, bạn có thể rút được sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên lạc với bạn, cho các bộ sưu tập tiếp, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ]

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin chúng tôi buộc phải cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà các nhà cung cấp này sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể tuân theo luật của (các) khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ đó đặt trụ sở.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán đặt tại Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật của Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Yêu nước. Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể dẫn bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ. Google analytics: Cửa hàng của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi tìm hiểu về những người truy cập trang web của chúng tôi và những trang nào đang được xem.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý và theo ngành công nghiệp thực hành tốt nhất để chắc chắn rằng nó không phải là không thích hợp bị mất, bị lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, các thông tin được mã hóa bằng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (SSL) và lưu trữ với một mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là 100% an toàn, chúng tôi làm theo tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp chung được chấp nhận bổ sung.

Chúng tôi sử dụng “cookie” để giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn bằng cách đo lường khu vực trang web nào được quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie khi bạn đăng ký để biết thêm thông tin. Trong tình huống này, một cookie sẽ lưu trữ thông tin hữu ích giúp trang web của chúng tôi ghi nhớ bạn khi bạn quay lại. Bạn có thể chọn tắt cookie bằng cách sử dụng các công cụ trong trình duyệt của mình; tuy nhiên, làm như vậy bạn có thể không tận dụng được tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi.

Khi sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc bạn là người trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã cho phép chúng tôi đồng ý cho phép bất kỳ những người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải trên các trang web. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây là nó đã được cập nhật, vì vậy mà bạn nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc các thông lệ được mô tả ở đây, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web này.