წესები და პირობები

ამ ვებსაიტს მართავს Just Brands. მთელ საიტზე ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“ ეხება Just Brands-ს. Just Brands გთავაზობთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ხელსაწყოებსა და სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ საიტიდან თქვენთვის, მომხმარებლისთვის, რაც განპირობებულია თქვენ მიერ აქ მითითებული ყველა ტერმინის, პირობის, პოლიტიკისა და შენიშვნის მიღებაზე.

ჩვენი საიტის მონახულებით და/ან რაიმეს ჩვენგან შეძენით, თქვენ ჩაერთვებით ჩვენს „მომსახურებაში“ და ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული იყოთ შემდეგი პირობებით („მომსახურების პირობები“, „პირობები“), მათ შორის დამატებითი პირობები და წესები. აქ მითითებულია და/ან ხელმისაწვდომია ჰიპერბმულით. ეს მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე, მათ შორის შეუზღუდავად იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან ბრაუზერები, გამყიდველები, მომხმარებლები, ვაჭრები და/ან კონტენტის კონტრიბუტორები. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს მომსახურების პირობები ჩვენს ვებსაიტზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. საიტის რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ დაკავდეთ მომსახურების პირობებით.

თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. თუ ეს მომსახურების პირობები განიხილება შეთავაზებად, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ მომსახურების პირობებით. ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაემატება მიმდინარე მაღაზიას, ასევე ექვემდებარება მომსახურების პირობებს. ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გადახედოთ მომსახურების პირობების უახლეს ვერსიას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი განახლებების ან/და ცვლილებების გამოქვეყნებით ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი ცვლილებებისთვის. თქვენი მუდმივი გამოყენება ან წვდომა ვებსაიტზე ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ წარმოადგენს ამ ცვლილებების მიღებას.

[page-title type=”custom” custom_title=”ONLINE მაღაზიის პირობები” color=”#6cc92a”]

შეთანხმებული, ამ მომსახურების პირობები, თქვენ წარმოადგენს, რომ თქვენ, სულ ცოტა ასაკში უმრავლესობით თქვენი სახელმწიფო ან ოლქი საცხოვრებელი, ან, რომ თქვენ ასაკში უმრავლესობით თქვენი სახელმწიფო ან ოლქი საცხოვრებელი და თქვენ არ მოგვცა თქვენი თანხმობის დაუშვებს თქვენს მცირე კმაყოფაზე გამოიყენოს ეს საიტი.

თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის და არც სერვისის გამოყენებისას დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის ნებისმიერი კანონი (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების შესახებ კანონებით). თქვენ არ უნდა გადასცეთ ჭიები ან ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული ხასიათის კოდი.

შელახვას ან დარღვევას რომელიმე პირობები გამოიწვევს დაუყოვნებლივ შეწყვეტის თქვენი მომსახურება.

[page-title type=”custom” custom_title=”GENERAL CONDITIONS” color=”#6cc92a”]

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს რაიმე მიზეზით უარი თქვან მომსახურებაზე. თქვენ გესმით, რომ თქვენი კონტენტი (საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის ჩათვლით) შეიძლება გადაიცეს დაუშიფრულად და მოიცავდეს (ა) გადაცემას სხვადასხვა ქსელში; და (ბ) ცვლილებები, რათა შეესაბამებოდეს და მოერგოს დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებს. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრულია ქსელებში გადაცემისას.

თქვენ თანახმა ხართ არ გაამრავლოთ, დააკოპიროთ, დააკოპიროთ, გაყიდოთ, გადაყიდოთ ან გამოიყენოთ სერვისის რომელიმე ნაწილი, სერვისის გამოყენება, ან სერვისზე წვდომა ან ნებისმიერ კონტაქტზე ვებსაიტზე, რომლის მეშვეობითაც სერვისი არის მოწოდებული, ჩვენს მიერ წერილობითი ნებართვის გარეშე. . ამ შეთანხმებაში გამოყენებული სათაურები მოთავსებულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ შეზღუდავს ან სხვაგვარად იმოქმედებს ამ პირობებზე.

[page-title type=”custom” custom_title=”ინფორმაციის სიზუსტე, სისრულე და დროულობა” color=”#6cc92a”]

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საიტი არ არის ზუსტი, სრული და მიმდინარე. მასალა საიტზე გათვალისწინებულია ზოგადი ინფორმაცია მხოლოდ და არ უნდა დაყრდნობა ან გამოიყენება როგორც ერთადერთი საფუძველი გადაწყვეტილებების მიღების კონსულტაციის გარეშე დაწყებითი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან მეტი დროული საინფორმაციო წყაროები. ნებისმიერი დაყრდნობა მასალა ამ საიტზე არის საკუთარი პასუხისმგებლობით.

ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეული ისტორიული ინფორმაცია. ისტორიული ინფორმაციით, აუცილებლად, არ არის მიმდინარე და უზრუნველყოფს თქვენი მინიშნება მხოლოდ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს შინაარსი ამ საიტზე ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. ასევე ეთანხმებით, რომ ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, მონიტორინგი ცვლილებებს ჩვენს საიტზე.

[page-title type=”custom” custom_title=”მოდიფიკაციები მომსახურებასა და ფასებში” color=”#6cc92a”]

ჩვენი პროდუქციის ფასები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ სერვისი (ან მისი ნაწილი ან შინაარსი) ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე.

ჩვენ ვალდებული არ არის, რომ თქვენ ან მესამე მხარის ნებისმიერი მოდიფიკაცია, ფასი ცვლილება, შეჩერების ან discontinuance of სამსახური.

[page-title type=”custom” custom_title=”პროდუქტები ან სერვისები” color=”#6cc92a”]

გარკვეული პროდუქციის ან მომსახურების შეიძლება ხელმისაწვდომი მხოლოდ ონლაინ მეშვეობით ნახვა. ეს პროდუქტი ან მომსახურება შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობით და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლა მხოლოდ ჩვენი დაბრუნება პოლიტიკა.

ჩვენ ყველანაირად ვცდილობდით მაქსიმალურად ზუსტად გამოევლინათ ჩვენი პროდუქციის ფერები და სურათები, რომლებიც მაღაზიაში ჩანს. ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ნებისმიერი ფერის ჩვენება იქნება ზუსტი.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არ ვართ ვალდებული, შევზღუდოთ ჩვენი პროდუქციის ან სერვისების გაყიდვები რომელიმე პირზე, გეოგრაფიულ რეგიონში ან იურისდიქციაზე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უფლება თითოეულ შემთხვევაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. პროდუქციის ყველა აღწერა ან პროდუქტის ფასი ექვემდებარება ცვლილებას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ამ საიტზე გაკეთებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შეთავაზება ბათილია, სადაც აკრძალულია. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენ მიერ შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინებს, ან რომ სერვისში შეცდომის გამოსწორება მოხდება.

[page-title type=”custom” custom_title=”ბილინგის სიზუსტე და ანგარიშის ინფორმაცია” color=”#6cc92a”]

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვას ნებისმიერი ბრძანება თქვენ მიიტანეთ ჩვენთან ერთად. ჩვენ შეიძლება, რომ ჩვენი ერთპიროვნული შეხედულებისამებრ შეზღუდოს ან გააუქმოს რაოდენობით შეისყიდა ერთ სულზე, თითო ოჯახზე ან თითო მიზნით. ამგვარი შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს ბრძანებებს განთავსებული მიერ ან იმავე კლიენტების ანგარიშებზე, იგივე საკრედიტო ბარათზე და / ან ბრძანებებს, გამოიყენოთ იგივე საბილინგო და / ან გადაზიდვის მისამართი. იმ შემთხვევაში, ჩვენ ცვლილება ან გააუქმოს იმისათვის, შეიძლება ცდილობენ გაცნობებთ ხდება ელექტრონული ფოსტით და / ან ბილინგის მისამართი / ტელეფონის ნომერი გათვალისწინებული დროს მიზნით იქნა მიღებული. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეზღუდოს ან აკრძალოს ბრძანებებს, რომ ჩვენი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, კეთდება დილერებთან, გადამყიდველს ან დისტრიბუტორები.

თქვენ თანახმა ხართ მოგვაწოდოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი შესყიდვისა და ანგარიშის ინფორმაცია ჩვენს მაღაზიაში შესრულებული ყველა შესყიდვისთვის. თქვენ თანახმა ხართ დროულად განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომრები და ვადის გასვლის თარიღები, რათა შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების დასრულება და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ. დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკას.

[page-title type=”custom” custom_title=”OPTIONAL TOOLS” color=”#6cc92a”]

ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ წვდომა მესამე მხარის ინსტრუმენტებზე, რომლებზეც ჩვენ არც მონიტორინგს ვადევნებთ, არც რაიმე კონტროლი ან შეყვანა გვაქვს. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ წვდომას ისეთ ინსტრუმენტებზე „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის, წარმომადგენლობისა თუ პირობების გარეშე და ყოველგვარი მოწონების გარეშე. ჩვენ არ გვექნება რაიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია მესამე მხარის არასავალდებულო ინსტრუმენტების გამოყენებასთან.

საიტის მეშვეობით შემოთავაზებული არასავალდებულო ხელსაწყოების ნებისმიერი გამოყენება მთლიანად თქვენი რისკისა და შეხედულებისამებრ არის და თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ იცნობთ და ამტკიცებთ იმ პირობებს, რომლებზეც ინსტრუმენტები მოწოდებულია შესაბამისი მესამე მხარის პროვაიდერ(ებ)ის მიერ. ჩვენ ასევე შესაძლოა, მომავალში შემოგთავაზოთ ახალი სერვისები და/ან ფუნქციები ვებსაიტის მეშვეობით (მათ შორის, ახალი ხელსაწყოების და რესურსების გამოშვება). ასეთი ახალი ფუნქციები და/ან სერვისები ასევე ექვემდებარება წინამდებარე მომსახურების პირობებს.

[page-title type=”custom” custom_title=”THIRD-PARTY LINKS” color=”#6cc92a”]

გარკვეული შინაარსის, პროდუქტები და მომსახურება ხელმისაწვდომი მეშვეობით ჩვენი მომსახურება მოიცავს მასალების მესამე მხარის.

მესამე მხარის კავშირები ამ საიტზე შეუძლია გაძლევთ მესამე მხარის საიტები, არ არის ჩვენთან ერთად. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შემოწმებისას ან შეფასების შინაარსი ან სიზუსტით და ჩვენ არ გარანტიას და არ ექნება ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალების ან საიტებზე, ან სხვა მასალების, პროდუქციის, ან მომსახურების მესამე მხარის მიერ.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი რაიმე ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის, მომსახურების, რესურსების, შინაარსის შეძენასთან ან გამოყენებასთან, ან მესამე მხარის ვებსაიტებთან დაკავშირებით განხორციელებულ სხვა გარიგებებთან დაკავშირებით. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მესამე მხარის პოლიტიკას და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ გესმით მათი ნებისმიერი ოპერაციის განხორციელებამდე. მესამე მხარის პროდუქტებთან დაკავშირებული საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან შეკითხვები უნდა გადაეგზავნოს მესამე მხარეს.

[page-title type=”custom” custom_title=”მომხმარებლის კომენტარები, გამოხმაურება და სხვა წარდგენები” color=”#6cc92a”]

თუ ჩვენი მოთხოვნით, თქვენ აგზავნით გარკვეულ კონკრეტულ წინადადებებს (მაგალითად, კონკურსში ჩანაწერებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე აგზავნით კრეატიულ იდეებს, წინადადებებს, წინადადებებს, გეგმებს ან სხვა მასალებს ონლაინ, ელექტრონული ფოსტით, საფოსტო ფოსტით ან სხვაგვარად. (ერთობლივად, „კომენტარები“), თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოვიყენოთ ნებისმიერი კომენტარი, რომელსაც თქვენ მოგვაგზავნით. ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით ვალდებული (1) შევინარჩუნოთ რაიმე კომენტარი კონფიდენციალურად; (2) გადაიხადოს კომპენსაცია ნებისმიერი კომენტარისთვის; ან (3) უპასუხოს ნებისმიერ კომენტარს. ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება, დავაკვირდეთ, დაარედაქტიროთ ან წავშალოთ კონტენტი, რომელიც ჩვენი შეხედულებისამებრ განვსაზღვრავთ, არის უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებლური, პორნოგრაფიული, უცენზურო ან სხვაგვარად საძაგელი ან არღვევს რომელიმე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან მომსახურების პირობებს. .

თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარი არ დაირღვეს უფლება ნებისმიერი მესამე მხარის, მათ შორის საავტორო, სასაქონლო ნიშნის, კონფიდენციალურობის, პიროვნების ან სხვა პირადი ან საკუთრების უფლება. თქვენ კიდევ უფრო ვეთანხმები, რომ თქვენი კომენტარი არ შეიცავს ცილისმწამებლურ ან სხვაგვარად უკანონო, შეურაცხმყოფელი ან უცენზურო მასალა, ან შეიცავს ნებისმიერი კომპიუტერული ვირუსის ან სხვა მავნე, რომ შეიძლება ნებისმიერი ფორმით აფერხებს ექსპლუატაციის სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ვებგვერდზე. თქვენ არ გამოიყენონ ყალბი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, პრეტენზია იყოს ვინმე, გარდა თავს, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეყვანას ჩვენთან ან მესამე მხარის, როგორც წარმოშობის არანაირი კომენტარი. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი არანაირი კომენტარი გააკეთოს და მათი სიზუსტით. ჩვენ არ პასუხისმგებლობა და ვივარაუდოთ, არ იღებს პასუხისმგებლობას არანაირი კომენტარი გამოგზავნილია თქვენ ან ნებისმიერი მესამე მხარის.

[page-title type=”custom” custom_title=”პერსონალური ინფორმაცია” color=”#6cc92a”]

მაღაზიის მეშვეობით თქვენი პირადი ინფორმაციის მიწოდება თქვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაა.

[page-title type=”custom” custom_title=”შეცდომები, უზუსტობები და გამოტოვებები” color=”#6cc92a”]

ზოგჯერ შეიძლება არსებობდეს ინფორმაციის ჩვენს საიტზე ან სამსახური, რომელიც შეიცავს typographical შეცდომები, უზუსტობის ან უმოქმედობის, რომ შეიძლება დაკავშირებული პროდუქტის აღწერილობა, ფასების, აქციები, გთავაზობთ, პროდუქტის გადაზიდვის ბრალდებით, სატრანზიტო ჯერ და ხელმისაწვდომობა. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ გამოსწორების ნებისმიერი შეცდომები, უზუსტობის ან უმოქმედობის და შეცვალოს ან განაახლოს ინფორმაცია ან გააუქმოს ბრძანებებს, თუ რაიმე ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა არასწორია ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე (მათ შორის მას შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იმისათვის) .

ჩვენ ვაწარმოებთ ვალდებულება არ განახლდეს, შეცვალოს ან განმარტავს ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ფასების ინფორმაციით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. არ მითითებულ განახლება ან განახლების თარიღი გამოიყენება სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა, უნდა იქნეს მიღებული მიუთითებს იმაზე, რომ ყველა ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა შეიცვალა ან განახლება.

[page-title type=”custom” custom_title=”აკრძალული გამოყენება” color=”#6cc92a”]

გარდა ამისა, სხვა აკრძალვები განსაზღვრული პირობები, თქვენ ეკრძალებათ გამოყენებით საიტი ან მისი შინაარსი: () ნებისმიერი უკანონო მიზნით; (ბ) შუამდგომლობას სხვები, შეასრულოს ან მონაწილეობა ნებისმიერ უკანონო, (გ ) არღვევს ნებისმიერი საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო წესების, წესების, კანონების, ან ადგილობრივი განკარგულებებს; (დ) შელახოს ან დაარღვიონ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება სხვა; (ე) ავიწროვებენ, ძალადობა, შეურაცხყოფა , ზიანი, defame, ცილისწამება, disparage, დაშინება, ან დისკრიმინაციას საფუძველზე სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეროვნების, რასის, ასაკის, ეროვნებისა, ან ინვალიდობის, (ვ) წარუდგინოს ყალბი ინფორმაცია; (ზ) ატვირთეთ ან გადაცემა ვირუსებისგან ან რაიმე სხვა სახის მუქარის კოდი, რომელიც ან შეიძლება იყოს გამოყენებული რაიმე ფორმით რომ გავლენას მოახდენს ფუნქციონალურობა ექსპლუატაციის სამსახურის ან ნებისმიერი დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში; (თ) შეაგროვოს ან თვალყური პირადი ინფორმაცია სხვა; (I) spam, phish, ფარმი, საბაბით, spider, crawl, ან Scrape; (კ) ნებისმიერი უცენზურო ან ამორალური მიზნით ან (ლ) ჩაერიოს ან circumvent უსაფრთხოების სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყვიტოს თქვენს მიერ სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა დარღვევის ნებისმიერი აკრძალული იყენებს.

[page-title type=”custom” custom_title=”გარანტიებზე უარის თქმა; პასუხისმგებლობის შეზღუდვა” color=”#6cc92a”]

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, წარმოვადგენთ ან გარანტიას, რომ თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობა იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნას სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან სანდო. თქვენ ეთანხმებით, რომ დროდადრო ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ სერვისი განუსაზღვრელი ვადით ან გავაუქმოთ სერვისი ნებისმიერ დროს, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე.

თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ სერვისის გამოყენება ან უუნარობა თქვენს საფრთხის წინაშე დგას. მომსახურება და ყველა პროდუქტი და მომსახურება, რომელიც თქვენ მოგეწოდათ მომსახურების საშუალებით, მოცემულია (გარდა ჩვენს მიერ პირდაპირ აღნიშნულისა) თქვენს მიერ გამოსაყენებელი "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია", ყოველგვარი წარმომადგენლობის, გარანტიების ან ნებისმიერი სახის პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტია ან პირობები ვაჭრობის, სავაჭრო ხარისხის, შესაბამისი მიზნის მისაღწევად, გამძლეობა, სათაური და დარღვევა.

არავითარ შემთხვევაში Just Brands, ჩვენი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, შვილობილი კომპანიები, აგენტები, კონტრაქტორები, სტაჟიორები, მომწოდებლები, მომსახურების მიმწოდებლები ან ლიცენზირები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე დაზიანებაზე, დანაკარგზე, პრეტენზიაზე ან რაიმე პირდაპირ, არაპირდაპირ, შემთხვევით, სადამსჯელო, სპეციალურ, ან რაიმე სახის თანმიმდევრული ზიანი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დაკარგული დანაზოგი, მონაცემთა დაკარგვა, ჩანაცვლების ხარჯები ან ნებისმიერი მსგავსი ზიანი, იქნება ეს კონტრაქტიდან გამომდინარე, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვა თქვენ იყენებთ რომელიმე სერვისს ან სერვისის გამოყენებით შეძენილ პროდუქტს, ან რაიმე სხვა პრეტენზიას, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი შეცდომის ან უმოქმედობის ნებისმიერ შინაარსში, ან ნებისმიერი სახის დანაკარგი ან დაზიანება, რომელიც წარმოიქმნება სერვისის გამოყენების ან ნებისმიერი შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოყენების შედეგად, გამოქვეყნებული, გადაცემული ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი სერვისის მეშვეობით, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ რეკომენდაცია მათი შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ასეთ შტატებში ან იურისდიქციაში ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით დაშვებული მაქსიმალური ზომით.

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიცვათ უვნებელი Just Brands და ჩვენი მშობელი, შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, ოფიცრები, დირექტორები, აგენტები, კონტრაქტორები, ლიცენზირები, მომსახურების მიმწოდებლები, ქვეკონტრაქტორები, მომწოდებლები, სტაჟიორები და თანამშრომლები, უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისა და მოთხოვნისაგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასური, რომელიც გაკეთდა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ამ მომსახურების პირობების ან მათ მიერ შეტანილი დოკუმენტების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო ან გამოწვეული.

იმ შემთხვევაში, რომელიმე დებულება ამ მომსახურების პირობები განისაზღვრება უკანონო, ბათილად ან ვერ შედის, როგორიცაა დებულება მაინც იყოს სავალდებულო, რომ მაქსიმალურად ნებადართულია კანონით და ვერ შედის ნაწილი ჩაითვლება უნდა გაწყვიტა, ამ პირობები სამსახური, ასეთი განსაზღვრა, გავლენას არ ახდენს მოქმედების და enforceability ნებისმიერი სხვა დანარჩენი დებულებები.

მოვალეობები და ვალდებულებები მხარეებს გაწეული ადრე შეწყვეტის თარიღი უნდა გადარჩეს შეწყვეტა ამ შეთანხმების ყველა მიზნებისათვის.

ეს მომსახურების პირობები ძალაშია, თუ თქვენ ან ჩვენ არ შეწყვეტთ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეწყვიტოთ მომსახურების პირობები და შეგვატყობინოთ, რომ აღარ გსურთ ჩვენი სერვისების გამოყენება, ან როდესაც შეწყვეტთ ჩვენი საიტის გამოყენებას. თუ ჩვენი შეხედულებისამებრ თქვენ ვერ შეასრულებთ, ან ჩვენ ვეჭვობთ, რომ თქვენ ვერ შეასრულეთ ამ მომსახურების პირობების რომელიმე ტერმინი ან დებულება, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე და თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა გადასახდელი თანხისთვის. შეწყვეტის თარიღამდე და მათ შორის; და/ან შესაბამისად შეიძლება უარყოთ ჩვენს სერვისებზე (ან მის ნებისმიერ ნაწილზე) წვდომა.

ჩვენ მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების განხორციელების ან აღსრულება არ წარმოადგენს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ეს მომსახურების პირობები და ჩვენს მიერ ამ საიტზე ან სერვისთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის და არეგულირებს სერვისის გამოყენებას, ანაცვლებს ნებისმიერ წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, კომუნიკაციას და წინადადებას. ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მომსახურების პირობების ნებისმიერი წინა ვერსიით). ნებისმიერი ბუნდოვანება ამ მომსახურების პირობების ინტერპრეტაციაში არ უნდა იქნას გაგებული პროექტის შემქმნელი მხარის წინააღმდეგ.

ეს მომსახურების პირობები და ნებისმიერი ცალკეული შეთანხმება, რომლითაც ჩვენ გაწვდით სერვისებს, რეგულირდება და განიმარტება ჭვავის ბრუკის US 10573 კანონების შესაბამისად.

შეგიძლიათ განიხილავს ყველაზე მიმდინარე მობილური პირობები ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე.

ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და ცვლილებები ჩვენს ვებგვერდზე. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ჩვენი საიტი პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ჩვენი ვებგვერდი ან სამსახურის შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება, ამ მომსახურების პირობები შეადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.

კითხვები მომსახურების პირობების შესახებ უნდა მოგვაწოდოთ [ელ.ფოსტით დაცულია]