શરતો અને નિયમો

આ વેબસાઇટ જસ્ટ બ્રાન્ડ્સ દ્વારા સંચાલિત છે. સમગ્ર સાઇટ પર, "અમે", "અમને" અને "અમારા" શબ્દો જસ્ટ બ્રાન્ડ્સનો સંદર્ભ આપે છે. જસ્ટ બ્રાન્ડ્સ આ વેબસાઈટ ઓફર કરે છે, જેમાં તમને, યુઝરને આ સાઇટ પરથી ઉપલબ્ધ તમામ માહિતી, સાધનો અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે અહીં જણાવેલ તમામ નિયમો, શરતો, નીતિઓ અને સૂચનાઓની તમારી સ્વીકૃતિ પર શરતે છે.

અમારી સાઇટની મુલાકાત લઈને અને/અથવા અમારી પાસેથી કંઈક ખરીદીને, તમે અમારી "સેવા"માં જોડાઓ છો અને તે વધારાના નિયમો અને શરતો અને નીતિઓ સહિત નીચેના નિયમો અને શરતો ("સેવાની શરતો", "શરતો") દ્વારા બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો. અહીં સંદર્ભિત અને/અથવા હાઇપરલિંક દ્વારા ઉપલબ્ધ. આ સેવાની શરતો સાઇટના તમામ વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડે છે, જેમાં મર્યાદા વિનાના વપરાશકર્તાઓ કે જેઓ બ્રાઉઝર્સ, વિક્રેતાઓ, ગ્રાહકો, વેપારીઓ અને/અથવા સામગ્રીના યોગદાનકર્તાઓ છે. કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરતા અથવા તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા આ સેવાની શરતોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. સાઇટના કોઈપણ ભાગને ઍક્સેસ કરીને અથવા તેનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ સેવાની શરતોથી બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો.

જો તમે આ કરારના તમામ નિયમો અને શરતો સાથે સંમત નથી, તો પછી તમે વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરી શકશો નહીં અથવા કોઈપણ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. જો આ સેવાની શરતોને ઓફર માનવામાં આવે છે, તો સ્વીકૃતિ સ્પષ્ટપણે આ સેવાની શરતો સુધી મર્યાદિત છે. વર્તમાન સ્ટોરમાં ઉમેરવામાં આવતી કોઈપણ નવી સુવિધાઓ અથવા સાધનો પણ સેવાની શરતોને આધીન રહેશે. તમે આ પૃષ્ઠ પર કોઈપણ સમયે સેવાની શરતોના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. અમે અમારી વેબસાઇટ પર અપડેટ્સ અને/અથવા ફેરફારો પોસ્ટ કરીને આ સેવાની શરતોના કોઈપણ ભાગને અપડેટ કરવાનો, બદલવાનો અથવા બદલવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. ફેરફારો માટે સમયાંતરે આ પૃષ્ઠને તપાસવાની જવાબદારી તમારી છે. કોઈપણ ફેરફારો પોસ્ટ કર્યા પછી વેબસાઈટનો તમારો સતત ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ એ ફેરફારોની સ્વીકૃતિ છે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="ઓનલાઈન સ્ટોર શરતો" રંગ="#6cc92a"]

આ સેવાની શરતો માટે સંમત દ્વારા, તમે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે તમે તમારા રાજ્ય અથવા નિવાસ પ્રાંતના બહુમતી ઓછામાં ઓછા ઉંમર છે, અથવા તમે તમારા રાજ્ય અથવા નિવાસ પ્રાંતના બહુમતી વર્ષની છે અને તમે અમને તમારી સંમતિ આપવામાં આવી છે તમારા નાના આશ્રિતો કોઈપણ આ સાઇટ વાપરવા માટે પરવાનગી આપે છે.

તમે કોઈપણ ગેરકાયદેસર અથવા અનધિકૃત હેતુ માટે અમારા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી અથવા તમે, સેવાના ઉપયોગમાં, તમારા અધિકારક્ષેત્રના કોઈપણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકો છો (કોપીરાઈટ કાયદાઓ સહિત પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી). તમારે કોઈપણ કૃમિ અથવા વાયરસ અથવા વિનાશક પ્રકૃતિના કોઈપણ કોડને પ્રસારિત કરવો જોઈએ નહીં.

ભંગ અથવા શરતોની કોઈપણ ઉલ્લંઘન તમારી સેવાઓ તાત્કાલિક રદ પરિણમશે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="સામાન્ય શરતો" રંગ="#6cc92a"]

અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ કારણોસર કોઈપણને સેવા આપવાનો ઇનકાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. તમે સમજો છો કે તમારી સામગ્રી (ક્રેડિટ કાર્ડ માહિતી સહિત) અનએન્ક્રિપ્ટેડ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે અને તેમાં (a) વિવિધ નેટવર્ક્સ પર ટ્રાન્સમિશન સામેલ હોઈ શકે છે; અને (b) કનેક્ટિંગ નેટવર્ક્સ અથવા ઉપકરણોની તકનીકી આવશ્યકતાઓને અનુરૂપ અને અનુકૂલિત કરવા માટેના ફેરફારો. નેટવર્ક પર ટ્રાન્સફર દરમિયાન ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી હંમેશા એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે.

તમે અમારી સ્પષ્ટ લેખિત પરવાનગી વિના, સેવાના કોઈપણ ભાગ, સેવાનો ઉપયોગ, અથવા સેવાની ઍક્સેસ અથવા વેબસાઈટ કે જેના દ્વારા સેવા પ્રદાન કરવામાં આવે છે તેના કોઈપણ સંપર્કને પુનઃઉત્પાદન, ડુપ્લિકેટ, નકલ, વેચાણ, પુનઃવેચાણ અથવા શોષણ ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. . આ કરારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા શીર્ષકો ફક્ત સગવડ માટે જ સમાવવામાં આવ્યા છે અને આ શરતોને મર્યાદિત કે અન્યથા અસર કરશે નહીં.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષક પ્રકાર=”કસ્ટમ” કસ્ટમ_શીર્ષક=”ચોક્કસતા, સંપૂર્ણતા અને માહિતીની સમયસરતા” રંગ=”#6cc92a”]

અમે જવાબદાર જો માહિતી આ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં, ચોક્કસ સંપૂર્ણ અથવા વર્તમાન નથી નથી. આ સાઇટ પર આ સામગ્રી માત્ર સામાન્ય જાણકારી માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને તેના પર ભરોસો ન કરવો જોઇએ અથવા માહિતી, પ્રાથમિક વધુ ચોક્કસ, વધુ સંપૂર્ણ અથવા વધુ સમયસર સૂત્રોએ લીધા વગર નિર્ણયો માટે એકમાત્ર આધાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે. આ સાઇટ પર આ સામગ્રી પર કોઈપણ રિલાયન્સ તમારા પોતાના જોખમ પર છે.

આ સાઇટ ચોક્કસ ઐતિહાસિક માહિતી સમાવી શકે છે. ઐતિહાસિક માહિતી જરૂરી છે, વર્તમાન નથી અને માત્ર તમારા સંદર્ભ માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે. અમે કોઈ પણ સમયે આ સાઇટ સમાવિષ્ટો સુધારવા માટે અધિકાર અનામત છે, પરંતુ અમે અમારી સાઇટ પર કોઈપણ માહિતી અપડેટ કરવા માટે કોઈ જવાબદારી હોય છે. તમે સંમત છો કે તે અમારી સાઇટ પર ફેરફારો મોનીટર કરવા માટે તમારી જવાબદારી છે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="સેવા અને કિંમતોમાં ફેરફાર" રંગ="#6cc92a"]

અમારા ઉત્પાદનોની કિંમતો સૂચના વિના બદલાઈ શકે છે. અમે કોઈપણ સમયે સૂચના વિના સેવા (અથવા તેના કોઈપણ ભાગ અથવા સામગ્રી) માં ફેરફાર અથવા બંધ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ.

અમે તમને કરવા માટે અથવા કોઇ ફેરફાર, ભાવ ફેરફાર, સસ્પેન્શન અથવા સેવાની રુકાવટ માટે કોઈપણ તૃતીય પક્ષ માટે જવાબદાર નથી રહેશે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ" રંગ="#6cc92a"]

અમુક ચોક્કસ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ વેબસાઈટ મારફતે બહોળા ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. આ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ મર્યાદિત માત્રામાં હોય છે અને માત્ર અમારા વળતર નીતિ અનુસાર પરત અથવા વિનિમય માટે વિષય છે શકે છે.

સ્ટોરમાં દેખાતા અમારા ઉત્પાદનોની રંગો અને છબીઓ શક્ય તેટલા જ ચોક્કસપણે પ્રદર્શિત કરવા માટે અમે દરેક પ્રયાસ કર્યા છે. અમે ખાતરી આપી શકતા નથી કે તમારા કમ્પ્યુટર મોનિટરનો કોઈ પણ રંગનો પ્રદર્શન ચોક્કસ હશે.

અમે અમારા ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના વેચાણને કોઈપણ વ્યક્તિ, ભૌગોલિક પ્રદેશ અથવા અધિકારક્ષેત્રમાં મર્યાદિત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, પરંતુ બંધાયેલા નથી. અમે કેસ-દર-કેસ આધારે આ અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે ઑફર કરીએ છીએ તે કોઈપણ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના જથ્થાને મર્યાદિત કરવાનો અધિકાર અમે અનામત રાખીએ છીએ. ઉત્પાદનોના તમામ વર્ણનો અથવા ઉત્પાદન કિંમતો કોઈપણ સમયે સૂચના વિના, અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી બદલાઈ શકે છે. અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ ઉત્પાદનને બંધ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. આ સાઇટ પર કરવામાં આવેલ કોઈપણ ઉત્પાદન અથવા સેવા માટેની કોઈપણ ઓફર જ્યાં પ્રતિબંધિત હોય ત્યાં રદબાતલ છે. અમે બાંહેધરી આપતા નથી કે તમારા દ્વારા ખરીદેલ અથવા મેળવેલ કોઈપણ ઉત્પાદનો, સેવાઓ, માહિતી અથવા અન્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા તમારી અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે અથવા સેવામાં કોઈપણ ભૂલો સુધારવામાં આવશે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષક પ્રકાર=”કસ્ટમ” કસ્ટમ_શીર્ષક=”બિલિંગ અને ખાતાની માહિતીની ચોકસાઈ” રંગ=”#6cc92a”]

અમે તમને અમારી સાથે મૂકવા કોઈપણ ક્રમમાં નકારવાનો અધિકાર અનામત છે. અમે અમારા સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી, મર્યાદિત અથવા વ્યક્તિ દીઠ ખરીદી જથ્થામાં રદ, ઘરગથ્થુ દીઠ અથવા પ્રતિ ઓર્ડર કરી શકે છે. આ નિયંત્રણો દ્વારા અથવા તે જ ગ્રાહક એકાઉન્ટ હેઠળ મૂકવામાં ઓર્ડર, એ જ ક્રેડિટ કાર્ડ અને / અથવા ઓર્ડર તે જ બિલિંગ અને / અથવા શિપિંગ સરનામું ઉપયોગ સમાવેશ થાય છે. ઘટના કે અમે ફેરફાર કરી અથવા ઓર્ડર રદ, અમે ઈ-મેલ અને / અથવા બિલિંગ સરનામું / ફોન સમય હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો પર પૂરા પાડવામાં આવેલ નંબર સંપર્ક કરીને તમને જાણ કરવા માટે પ્રયાસ કરી શકે છે. અમે મર્યાદિત અથવા ઓર્ડર કે, અમારી સંપૂર્ણ ચુકાદામાં, ડીલરો, પુનર્વિક્રેતા અથવા વિતરકો દ્વારા મૂકી શકાય દેખાય પર પ્રતિબંધ અધિકાર અનામત છે.

તમે અમારા સ્ટોર પર કરવામાં આવેલી તમામ ખરીદીઓ માટે વર્તમાન, સંપૂર્ણ અને સચોટ ખરીદી અને એકાઉન્ટ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. તમે તમારા એકાઉન્ટ અને અન્ય માહિતીને તાત્કાલિક અપડેટ કરવા માટે સંમત થાઓ છો, જેમાં તમારું ઇમેઇલ સરનામું અને ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર અને સમાપ્તિ તારીખો શામેલ છે, જેથી અમે તમારા વ્યવહારો પૂર્ણ કરી શકીએ અને જરૂરિયાત મુજબ તમારો સંપર્ક કરી શકીએ. વધુ વિગત માટે, કૃપા કરીને અમારી વળતર નીતિની સમીક્ષા કરો.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="વૈકલ્પિક સાધનો" રંગ="#6cc92a"]

અમે તમને તૃતીય-પક્ષ સાધનોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ જેના પર અમે ન તો મોનિટર કરીએ છીએ કે ન તો કોઈ નિયંત્રણ કે ઇનપુટ. તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે અમે કોઈપણ પ્રકારની વોરંટી, રજૂઆતો અથવા શરતો વિના અને કોઈપણ સમર્થન વિના "જેમ છે તેમ" અને "જેમ ઉપલબ્ધ છે" તેવા સાધનોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરીએ છીએ. વૈકલ્પિક તૃતીય-પક્ષ સાધનોના તમારા ઉપયોગથી અથવા તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી અમારી રહેશે નહીં.

સાઇટ દ્વારા ઓફર કરાયેલા વૈકલ્પિક સાધનોનો તમારા દ્વારા કોઈપણ ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમ અને વિવેકબુદ્ધિ પર છે અને તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમે સંબંધિત તૃતીય-પક્ષ પ્રદાતા(ઓ) દ્વારા સાધનો પ્રદાન કરવામાં આવે છે તે શરતોથી તમે પરિચિત છો અને તેને મંજૂર કરો છો. અમે, ભવિષ્યમાં, વેબસાઈટ (નવા સાધનો અને સંસાધનોના પ્રકાશન સહિત) દ્વારા નવી સેવાઓ અને/અથવા સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. આવી નવી સુવિધાઓ અને/અથવા સેવાઓ પણ આ સેવાની શરતોને આધીન રહેશે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="તૃતીય-પક્ષ લિંક્સ" રંગ="#6cc92a"]

અમુક સામગ્રી, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ અમારી સેવા મારફતે ઉપલબ્ધ ત્રીજા પક્ષોના સામગ્રી સમાવેશ થાય છે.

આ સાઇટ પરના તૃતીય-પક્ષ કડીઓ તૃતીય પક્ષ વેબસાઇટ્સ કે અમારી સાથે જોડાયેલી નથી માટે તમે દિશામાન કરી શકે છે. અમે તપાસ અથવા સામગ્રી કે ચોકસાઈ મૂલ્યાંકન માટે જવાબદાર નથી અને અમે ખાતરી નથી અને, અથવા કોઈપણ અન્ય સામગ્રી, ઉત્પાદનો, અથવા તૃતીય પક્ષો સેવાઓ માટે કોઈપણ તૃતીય પક્ષ સામગ્રી અથવા વેબસાઇટ્સ માટે કોઇ જવાબદારી અથવા જવાબદારી રહેશે નહીં.

અમે કોઈ પણ તૃતીય-પક્ષ વેબસાઇટ્સ સાથેના સંબંધમાં બનાવેલ માલ, સેવાઓ, સંસાધનો, સામગ્રી અથવા કોઈપણ અન્ય વ્યવહારોની ખરીદી અથવા ઉપયોગથી સંબંધિત કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે જવાબદાર નથી. કૃપા કરીને તૃતીય-પક્ષની નીતિઓ અને સિદ્ધાંતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો અને કોઈપણ વ્યવહારોમાં જોડાવું તે પહેલાં તમે તેમને સમજો છો તેની ખાતરી કરો. ફરિયાદો, દાવાઓ, ચિંતાઓ અથવા તૃતીય-પક્ષ ઉત્પાદનો સંબંધિત પ્રશ્નો તૃતીય-પક્ષને નિર્દેશિત કરવા જોઈએ.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષક પ્રકાર=”કસ્ટમ” કસ્ટમ_શીર્ષક=”વપરાશકર્તા ટિપ્પણીઓ, પ્રતિસાદ અને અન્ય સબમિશન્સ” રંગ=”#6cc92a”]

જો, અમારી વિનંતી પર, તમે અમુક ચોક્કસ સબમિશન મોકલો છો (ઉદાહરણ તરીકે હરીફાઈની એન્ટ્રીઓ) અથવા અમારી વિનંતી વિના તમે સર્જનાત્મક વિચારો, સૂચનો, દરખાસ્તો, યોજનાઓ અથવા અન્ય સામગ્રી મોકલો છો, પછી ભલે તે ઑનલાઇન, ઇમેઇલ દ્વારા, ટપાલ દ્વારા અથવા અન્યથા. (સામૂહિક રીતે, 'ટિપ્પણીઓ'), તમે સંમત થાઓ છો કે અમે, કોઈપણ સમયે, કોઈપણ પ્રતિબંધ વિના, તમે અમને ફોરવર્ડ કરો છો તે કોઈપણ ટિપ્પણીઓને કોઈપણ માધ્યમમાં સંપાદિત, નકલ, પ્રકાશિત, વિતરિત, અનુવાદ અને અન્યથા ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે કોઈ જવાબદારી હેઠળ છીએ અને રહીશું નહીં (1) કોઈપણ ટિપ્પણીઓને વિશ્વાસમાં રાખવા માટે; (2) કોઈપણ ટિપ્પણી માટે વળતર ચૂકવવા માટે; અથવા (3) કોઈપણ ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપવા માટે. અમે અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી નક્કી કરીએ છીએ કે જે સામગ્રી ગેરકાનૂની, અપમાનજનક, ધમકીભરી, બદનક્ષીપૂર્ણ, બદનક્ષીકારક, અશ્લીલ, અશ્લીલ અથવા અન્યથા વાંધાજનક છે અથવા કોઈપણ પક્ષની બૌદ્ધિક સંપત્તિ અથવા સેવાની આ શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે સામગ્રીનું નિરીક્ષણ, સંપાદન અથવા દૂર કરવાની અમારી કોઈ જવાબદારી નથી. .

તમે સંમત છો કે તમારી ટિપ્પણીઓ કૉપિરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, ગોપનીયતા, વ્યક્તિત્વ અથવા અન્ય વ્યક્તિગત અથવા માલિકી હક સહિત કોઈપણ તૃતીય પક્ષ કોઇ અધિકાર ઉલ્લંઘન નહીં. તમે આગળ સંમત છો કે તમારી ટિપ્પણીઓ બદનક્ષીકારક અથવા અન્યથા ગેરકાનૂની, અપમાનજનક અથવા અશ્લીલ સામગ્રી સમાવી નથી કરશે, અથવા કોઈપણ કમ્પ્યુટર વાયરસ અથવા અન્ય મૉલવેર કે જે કોઈપણ રીતે સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે સમાવે છે. તમે ખોટા ઈ મેલ સરનામું ઉપયોગ ન કરી શકે, જાતે કરતાં કોઇ અન્ય હોઇ શકે છે, અથવા તો અમને અથવા તૃતીય પક્ષ કોઈ પણ ટિપ્પણી મૂળ તરીકે ગેરમાર્ગે ડોળ. તમે કોઈપણ ટિપ્પણીઓ અને તેમના ચોકસાઈ માટે જવાબદાર છે. અમે કોઈ જવાબદારી લેવા અને કોઈ પણ ટિપ્પણી તમે અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું માટે કોઈ જવાબદારી ધારે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="વ્યક્તિગત માહિતી" રંગ="#6cc92a"]

સ્ટોર દ્વારા તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની રજૂઆત અમારી ગોપનીયતા નીતિ દ્વારા સંચાલિત છે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષક પ્રકાર=”કસ્ટમ” કસ્ટમ_શીર્ષક=”ભૂલ, અયોગ્યતા અને ભૂલો” રંગ=”#6cc92a”]

ક્યારેક ક્યારેક ત્યાં અમારી સાઇટ પર અથવા સેવા છે કે જે લખાણ લગતી ભૂલો, અયોગ્યતાને અથવા ઓમિશન કે ઉત્પાદન વર્ણનો, ભાવો, પ્રમોશન, ઓફર, ઉત્પાદન શીપીંગ ખર્ચ, પરિવહન વખત અને પ્રાપ્યતા સંબંધિત શકે છે માહિતી હોઈ શકે છે. અમે કોઈપણ ભૂલો, અયોગ્યતાને અથવા ઓમિશન સુધારવા માટે, અને બદલો અથવા માહિતી અપડેટ અથવા રદ ઓર્ડર જો સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પર કોઇ માહિતી પૂર્વ સૂચના વગર કોઈપણ સમયે અચોક્કસ છે (સહિત પછી તમે તમારા ઓર્ડર રજૂ છે) અધિકાર અનામત .

અમે અપડેટ સુધારો અથવા સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઈટ પર જાણકારી સ્પષ્ટ, મર્યાદા વિના સહિત, કિંમત નિર્ધારણ માહિતી કાયદા દ્વારા જરૂરી સિવાય, આ બોલ પર કોઈ જવાબદારી હાથ. કોઈ સુધારો સ્પષ્ટ અથવા સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પર લાગુ તારીખ તાજું કરો, તે સૂચવવા માટે સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પર બધી માહિતી ફેરફાર અથવા સુધારી દેવામાં આવ્યુ છે લેવી જોઇએ.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર="કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક="પ્રતિબંધિત ઉપયોગો" રંગ="#6cc92a"]

કારણ કે સેવાની શરતો માં સુયોજિત અન્ય પ્રતિબંધો ઉપરાંત, તમે સાઇટ અથવા તેની સામગ્રી ઉપયોગ કરવાથી પ્રતિબંધિત છે: (અ) કોઈ પણ ગેરકાનૂની હેતુ માટે; (ખ) કરે છે, અથવા કોઇ ગેરકાનૂની કૃત્યો ભાગ અન્ય મેળવવા માટે; (C) કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય, ફેડરલ, પ્રાંતીય કે રાજ્યના કાયદાઓ, નિયમો, કાયદા, અથવા સ્થાનિક વટહુકમો ઉલ્લંઘન માટે; (ડી) પર ઉલ્લંઘન અથવા અમારી બૌદ્ધિક મિલકત અધિકારો અથવા અન્ય બૌદ્ધિક મિલકત અધિકારો ઉલ્લંઘન માટે; (ઈ) પરેશાન કરવા માટે, શોષણ, અપમાન, નુકસાન, બદનામ, નિંદા, બદબોઈ, ડરાવવું, અથવા ભેદભાવ લિંગ, લૈંગિક, ધર્મ, વંશીયતા, જાતિ, વય, રાષ્ટ્રીય મૂળ, અથવા અપંગતા પર આધારિત; (એફ) ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી સબમિટ કરવા માટે; (જી) અપલોડ કરો અથવા વાયરસ અથવા છે કે કોઈપણ રીતે કે કાર્યક્ષમતા અથવા સેવાની અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ, અન્ય વેબસાઇટ્સ અથવા ઇન્ટરનેટ પ્રક્રિયાને અસર થશે ઉપયોગ કરી શકે છે દૂષિત કોડ બીજા કોઈપણ પ્રકારની વહન કરવા માટે; (એચ) એકત્રિત અથવા અન્ય વ્યક્તિગત માહિતી ટ્રૅક કરવા; સ્પામ, ફિશ, Pharm, બહાનું, સ્પાઈડર ક્રોલ, અથવા ઉઝરડા (હું); (જ) કોઈપણ અશ્ર્લીલ કે અનૈતિક હેતુ માટે; અથવા (k) સાથે દખલ અથવા સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ, અન્ય વેબસાઇટ્સ અથવા ઈન્ટરનેટ સુરક્ષા લક્ષણો અવરોધ. અમે સેવા અથવા પ્રતિબંધિત ઉપયોગો કોઇપણ ઉલ્લંઘન માટે કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ તમારા ઉપયોગ સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર અનામત છે.

[પૃષ્ઠ-શીર્ષકનો પ્રકાર = "કસ્ટમ" કસ્ટમ_શીર્ષક = "વોરંટીનો અસ્વીકરણ; જવાબદારીની મર્યાદા” રંગ=”#6cc92a”]

અમારી સેવાનો તમારો ઉપયોગ અવિરત, સમયસર, સુરક્ષિત અથવા ભૂલ-મુક્ત હશે તેની અમે બાંહેધરી, પ્રતિનિધિત્વ અથવા બાંયધરી આપતા નથી. અમે બાંહેધરી આપતા નથી કે સેવાના ઉપયોગથી જે પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સચોટ અથવા વિશ્વસનીય હશે. તમે સંમત થાઓ છો કે સમય સમય પર અમે તમને સૂચના આપ્યા વિના અનિશ્ચિત સમય માટે સેવાને દૂર કરી શકીએ છીએ અથવા કોઈપણ સમયે સેવાને રદ કરી શકીએ છીએ.

તમે સ્પષ્ટપણે સંમત થાઓ છો કે તમારા ઉપયોગનો ઉપયોગ કરવા, અથવા અક્ષમતા, સેવા તમારા એકમાત્ર જોખમ પર છે આ સેવા અને સેવા દ્વારા તમને પહોંચાડવામાં આવતી તમામ પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓ (અમારા દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે જણાવાયેલા સિવાય) આપના ઉપયોગ માટે 'જેમ છે' અને 'ઉપલબ્ધ' તરીકે, કોઈપણ પ્રકારની પ્રતિનિધિત્વ, વૉરંટીઝ અથવા શરતો વગર, ક્યાં તો વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત, તમામ ગર્ભિત વૉરંટીઝ અથવા મર્ચન્ટેબિલિટીની શરતો, વેચાવાની ગુણવત્તા, ચોક્કસ હેતુ માટે માવજત, ટકાઉપણું, શીર્ષક અને બિન-ઉલ્લંઘન સહિત.

કોઈ પણ સંજોગોમાં જસ્ટ બ્રાન્ડ્સ, અમારા નિર્દેશકો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, આનુષંગિકો, એજન્ટો, ઠેકેદારો, ઈન્ટર્ન, સપ્લાયર્સ, સેવા પ્રદાતાઓ અથવા લાઇસન્સર કોઈપણ ઈજા, નુકસાન, દાવા અથવા કોઈપણ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, આકસ્મિક, શિક્ષાત્મક, વિશેષ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. અથવા કોઈપણ પ્રકારની પરિણામી નુકસાની, જેમાં મર્યાદા વિના નફો ગુમાવવો, ખોવાયેલી આવક, બચત ગુમાવવી, ડેટાની ખોટ, રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ અથવા સમાન કોઈપણ નુકસાન, પછી ભલે તે કરાર આધારિત હોય, ટોર્ટ (બેદરકારી સહિત), કડક જવાબદારી અથવા અન્યથા, કોઈપણ સેવાનો તમારો ઉપયોગ અથવા સેવાનો ઉપયોગ કરીને પ્રાપ્ત કરેલ કોઈપણ ઉત્પાદનો, અથવા સેવા અથવા કોઈપણ ઉત્પાદનના તમારા ઉપયોગથી સંબંધિત કોઈપણ રીતે સંબંધિત કોઈપણ અન્ય દાવા માટે, જેમાં કોઈપણ સામગ્રીમાં કોઈપણ ભૂલો અથવા અવગણનાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી, અથવા સેવા અથવા કોઈપણ સામગ્રી (અથવા ઉત્પાદન)ના ઉપયોગના પરિણામે થયેલા કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન અથવા નુકસાન, પોસ્ટ, પ્રસારિત અથવા અન્યથા સેવા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, પછી ભલેને તેમની શક્યતા વિશે સલાહ આપવામાં આવે. કારણ કે કેટલાક રાજ્યો અથવા અધિકારક્ષેત્રો પરિણામી અથવા આકસ્મિક નુકસાન માટે જવાબદારીની બાકાત અથવા મર્યાદાને મંજૂરી આપતા નથી, આવા રાજ્યો અથવા અધિકારક્ષેત્રોમાં, અમારી જવાબદારી કાયદા દ્વારા મંજૂર મહત્તમ મર્યાદા સુધી મર્યાદિત રહેશે.

તમે હાનિકારક જસ્ટ બ્રાન્ડ્સ અને અમારા માતાપિતા, પેટાકંપનીઓ, આનુષંગિકો, ભાગીદારો, અધિકારીઓ, નિર્દેશકો, એજન્ટો, ઠેકેદારો, લાયસન્સર્સ, સેવા પ્રદાતાઓ, પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો, સપ્લાયર્સ, ઈન્ટર્ન અને કર્મચારીઓ, કોઈપણ દાવા અથવા માંગથી હાનિકારક, નુકસાની વિનાનું નુકસાન ભરપાઈ કરવા, બચાવ કરવા અને પકડી રાખવા માટે સંમત થાઓ છો. વાજબી વકીલોની ફી, આ સેવાની શરતોના તમારા ભંગને કારણે અથવા તેના કારણે ઉદ્ભવેલી કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ દ્વારા અથવા તેઓ સંદર્ભ દ્વારા સમાવિષ્ટ દસ્તાવેજો, અથવા કોઈપણ કાયદાના તમારા ઉલ્લંઘન અથવા તૃતીય-પક્ષના અધિકારોને કારણે.

ઘટના કે સેવાની શરતોની કોઈપણ જોગવાઈ, ગેરકાનૂની રદબાતલ અથવા અમલ કરવો અશક્ય હોઈ નક્કી થાય છે, જેમ કે જોગવાઈ છતાં fullest અંશે લાગુ કાયદા દ્વારા પરવાનગી લાગુ પાડી શકાય રહેશે, અને અમલ કરવો અશક્ય ભાગ આ શરતો માંથી નાખ્યા શકાય ગણવામાં આવશે સેવા, જેમ કે નિર્ણય માન્યતા અને કોઈપણ અન્ય બાકીની જોગવાઈઓ ના enforceability અસર નથી રહેશે.

જવાબદારી અને પક્ષો સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં લાગતા જવાબદારીઓ બધા હેતુઓ માટે આ કરાર રદ થશે.

આ સેવાની શરતો જ્યાં સુધી તમે અથવા અમારા દ્વારા સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અસરકારક રહેશે. તમે અમને સૂચિત કરીને કોઈપણ સમયે સેવાની આ શરતોને સમાપ્ત કરી શકો છો કે તમે હવે અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, અથવા જ્યારે તમે અમારી સાઇટનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો છો. જો અમારા એકમાત્ર ચુકાદામાં તમે નિષ્ફળ થાઓ છો, અથવા અમને શંકા છે કે તમે આ સેવાની શરતોની કોઈપણ શરતો અથવા જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છો, તો અમે કોઈપણ સમયે સૂચના આપ્યા વિના આ કરારને સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને બાકી રહેલી તમામ રકમ માટે તમે જવાબદાર રહેશો. માટે અને સમાપ્તિ તારીખ સહિત; અને/અથવા તે મુજબ તમને અમારી સેવાઓ (અથવા તેના કોઈપણ ભાગ)ની ઍક્સેસ નકારી શકે છે.

આ સેવાની શરતોના કોઈપણ અધિકાર અથવા જોગવાઈનો ઉપયોગ અથવા અમલ કરવામાં અમારી નિષ્ફળતા આવા અધિકાર અથવા જોગવાઈની માફીનું નિર્માણ કરશે નહીં. આ સેવાની શરતો અને આ સાઇટ પર અથવા સેવાના સંદર્ભમાં અમારા દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલી કોઈપણ નીતિઓ અથવા ઓપરેટિંગ નિયમો તમારા અને અમારી વચ્ચેના સંપૂર્ણ કરાર અને સમજણની રચના કરે છે અને તમારા સેવાના ઉપયોગને સંચાલિત કરે છે, કોઈપણ અગાઉના અથવા સમકાલીન કરારો, સંચાર અને દરખાસ્તોને સ્થાનાંતરિત કરે છે. , ભલે મૌખિક હોય કે લેખિત, તમારી અને અમારી વચ્ચે (સેવાની શરતોના કોઈપણ અગાઉના સંસ્કરણો સહિત, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી). આ સેવાની શરતોના અર્થઘટનમાં કોઈપણ સંદિગ્ધતાનો મુસદ્દો તૈયાર કરનાર પક્ષ સામે અર્થઘટન કરવામાં આવશે નહીં.

આ સેવાની શરતો અને કોઈપણ અલગ કરારો કે જેના દ્વારા અમે તમને સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ તે રાઈ બ્રૂક US 10573 ના કાયદા અનુસાર સંચાલિત થશે અને તેનું અર્થઘટન કરવામાં આવશે.

તમે આ પૃષ્ઠ પર કોઈપણ સમયે સેવાની શરતો સૌથી વર્તમાન આવૃત્તિની સમીક્ષા કરી શકે છે.

અમે અપડેટ બદલી અથવા અમારી વેબસાઇટ પર સુધારાઓ અને ફેરફારો પોસ્ટ દ્વારા આ સેવાની શરતો કોઈપણ ભાગ બદલવા માટે અધિકાર અનામત, અમારા એકમાત્ર મુનસફી મુજબ,. તે ફેરફારો માટે સમયાંતરે અમારી વેબસાઇટ તપાસ કરવાની જવાબદારી તમારી છે. આ સેવાની શરતો માટે કોઈપણ ફેરફારો પોસ્ટ નીચેના અથવા અમારી વેબસાઇટ ઍક્સેસ અથવા સેવાના તમારા સતત ઉપયોગ તે ફેરફારો સ્વીકાર રચના.

સેવાની શરતો વિશે પ્રશ્નો પર અમને મોકલવામાં જોઇએ [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]